CD og event realiseret gennem 6 ugers ophold hos CUDI i Vollsmose (kan downloades i bunden).

En CD med vuggevisesange, sunget af kvinder bosat i Vollsmose. På Cd´en er der 14 sange,
- sunget på forskellige modersmål som f. eks. vietnamesisk, arabisk og fransk.

I samarbejde med Multikulturelt Kvindeprojekt blev der i fællesskab syet en kæmpe (hoved-) pude, hvorfra Cd´en kunne høres på udstillingen. I de tre dage var der ligeledes mulighed for at høre Cd´en afspillet højt om aftenerne i form af en
bil-event, fra bilhøjtalere på parkeringspladserne mellem boligblokkene. Dette var i samarbejde med områdets unge mænd, der stillede deres biler med mega-anlæg til rådighed.

Projektet udfordrede Vollsmoses beboere til at samarbejde, og var direkte afhængig af dette for at lykkedes. Først og fremmest blev kvinderne udfordret til at synge. Dette krævede mod og åbenhed i forhold til kultur og religion. Det var en chance for dem, at vende den stereotype kritik, der angriber kvinderne for ikke at integrere sig i samfundet, p.g.a. deres indadvendthed mod familielivet. Netop disse kritikpunkter, vendes til kvalitetspunkter gennem vuggevisesangene, der repræsenterer en kvindelig, moderlig, alt-omfavnende, trøstende og beroligende resurse.
Til at udsprede sangene til området, fik de unge mænd en ny hovedrolle. De blev bedt om at spille vuggevise-sangene fra deres bilers store højtalere, og kunne derved vise, at de er andet og mere end hooligans.
Projektets grundlæggende ide var, at bruge de allerede eksisterende resurser der er i området til at lave et poetisk forslag til `en alternativ konfliktløsning´ for Vollsmose, i kølvandet på sommerens konflikter. Kvinders sang og mænds biler med store højtalere bliver forenet i, billedlig talt, at synge området til ro.

Lavet til: C.U.D.I., Center for urbanitet, dialog og information, Vollsmose, 2000.

Præsenteret på:
Peep radio, North udstillingssted, 2000 CUDI, Brandts klædefabrik, 2001 Aarhus Kunstmuseeum, "Take of 20:01", 2001

Links:
www.cudi.dk
www.FlatTV.dk
www.peep.dk

Lydklip:
Download lydklip (0,8 MB MP3-fil)

Download hele cd'en:
Vollsmoses Vuggevise (4,8 MB ZIP-fil)