Pædagogisk design SoundSack design Socialt design

Nøgleord: oplevelsesdesign,udepædagogik, samtidskunst, socialt design, formidling, lyd, performance,
stedsspecifik, event,
landart, interkulturellitet, identitet, vuggeviser, relationel æstetik
Vejledning til dette site